Welcome to MSPlan Forum, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
0 like 0 dislike
2 views
<p>Dekoder VIN (Vehicle Identification Number) owo narzędzie, które honoruje na odczytanie i zauważenie unikatowego numeru identyfikacyjnego pojazdu. Numer VIN niesie się z 17 znaków (cyfr i liter), które niosą relacje na element producenta, modelu, roku pracy, miejsca sztuki i własnych listy technicznych samochodu. Dowolna akcję numeru VIN przypisuje bezpośrednie odrębne znaczenie:</p><br><ol><br><li><strong>WMI (World Manufacturer Identifier)</strong> - Pierwsze trzy znaki identyfikują producenta pojazdu.</li><br><li><strong>VDS (Vehicle Descriptor Section)</strong> - Kolejne sześć znaków przedstawia rodzaj pojazdu, typ nadwozia, silnik natomiast osobiste cechy.</li><br><li><strong>VIS (Vehicle Identifier Section)</strong> - To osiem znaków, w niniejszym rok realizacji i punkt seryjny pojazdu.</li><br></ol><br><br><a href="https://calibragroup.pl/">https://calibragroup.pl/</a><br><a href="https://info-vin.pl/">https://info-vin.pl/</a><br><a href="https://calibragroup.pl/oplem-calibra-na-dluga-trase-czy-to-warto">https://calibragroup.pl/oplem-calibra-na-dluga-trase-czy-to-warto</a><br><a href="https://info-vin.pl/wszystko,-co-musisz-wiedziec-o-numerze-vin-i-raportach-pojazdow">https://info-vin.pl/wszystko,-co-musisz-wiedziec-o-numerze-vin-i-raportach-pojazdow</a><br><a href="https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-historie-pojazdu">https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-historie-pojazdu</a><br><br><p>Dekodowanie numeru VIN jest użyteczne przy zakupie używanego pojazdu, sprawdzaniu historii pojazdu, czy ocenie specyfikacji mechanicznych w przedmiotu zakupu akcje wymiennych. Dzięki temu wolno pozyskać trafne dane na motyw samochodu również zapobiec realnych faktów sklejonych z jego historią.</p><br>
in MSPlan Shop Manager by (500 points)

Your answer

Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
...